Ans Jonker

Voorzitter

Eileen Gordijn

Secretaris | Afgevaardigde Ring

Thea Remmelink

1e Penningmeester

Lieke Siebelink

2e Penningmeester | Sprekers