Stadsmuseum Doetinchem

In het Stadsmuseum Doetinchem kan de bezoeker alles vinden over de interessante geschiedenis van deze stad. Het Museum heeft naast een vaste collectie wisselende exposities en een grote stadsmaquette van Doetinchem anno 1945 als blikvanger.  In dit museum, dat gevestigd is in het oude postkantoor aan de van Nispenstraat, bevindt zich ook de Kunstuitleen.

Vispassage Doesburg

De bezoekersruimte van de vispassage in Doesburg is voor publiek opengesteld. In de maand maart begint het paaiseizoen van de vissen en valt er echt iets te zien bij de vistrap bij de sluis, aldus waterschap Rijn en IJssel. De vistrap moet de grootste en een van de meest innovatieve passages van Nederland worden. Met de bouw van de vistrap verdwijnt het laatste obstakel voor vissen om onbelemmerd van de IJssel naar de Oude IJssel tot in Duitsland te kunnen zwemmen. Nu is de stuw tussen de twee rivieren en een hoogteverschil van soms wel 5 meter voor de vissen een te groot obstakel.

De Heidenhoek bij Zelhem

Kunst en cultuur. De Heidenhoek ten zuiden van Zelhem kent een aantal inwoners dat actief is in kunst en cultuur. Het varieert van een festivaldirecteur en bandleider tot een singer songwriter, en van een bugeliste tot een adviseur kunst en samenleving. Ook kent de Heidenhoek elke twee jaar een kunst en tuinroute. Deze wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van de Slangenburg. Iedereen wordt dan uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de diverse kunstenaars in de omgeving van de Slangenburg en Heidenhoek. De kunstenaars geven met veel enthousiasme uitleg over hun werk en techniek.

Wandelen in natuurgebied De Zumpe

De Zumpe ligt ten oosten van Doetinchem tussen de rivierduinen van de Wrange en de Slangenburg. De Zumpe, een complex natuurreservaat met natte laagten herbergt Elzenbroekbossen die nagenoeg het gehele jaar water voeren. In de broekbossen worden ten gevolge van basische kwel, soorten gevonden als Gewone dotterbloem, Bittere veldkers, Bosbies en Grote boterbloem.

Elders in het gebied zijn van oorsprong aanwezige natte, schrale graslanden en voedselarme wateren nieuw leven ingeblazen door natuurontwikkeling. In deze schrale graslanden en wateren zijn nu al 26 Rode Lijst-soorten en 6 soorten kranswieren gevonden.

Wilde orchidee├źn bekijken

Eind mei begin juni kun je wilde orchidee├źn bewonderen (ze zijn beschermd). Ze staan aan de route van het Boelekeerlspad in de Heidehoek. Dat is tussen Zelhem en Doetinchem. Een prachtige wandelroute met vennetjes , heideveldjes met jeneverbes struiken, weiland en akkerbouw. Ongeveer 6 a 7 km.

Het Boelekeerlspad, een initiatief van buurtbewoners, is circa 6 km lang en voert langs watergangen, waaronder de Halsche Vloed, poelen, landerijen, oude en nieuw aangelegde natuur. Het pad is genoemd naar de ‘boelekeerl’, een boeman waarmee in vroeger tijden kinderen angst werd aangejaagd om ze op die manier bij putten, sloten en poelen vandaan te houden: “De boelekeerl zit onder ’t vlonder, doarumme meug i-j nooit dichte bi-j ’t water of bi-j de kolk kommen.