We staan niet altijd stil bij het woord samen
maar het is een groot gemis als samen uit het leven is

Vrouwen van Nu heeft dit jaar met droefenis afscheid moeten nemen van:

Alie Dimmendaal-Veldhorst is op 16 september 2022 op 87-jarige leeftijd overleden. Sinds haar lidmaatschap in 1965 heeft zij veel voor Vrouwen van Nu Doetinchem gedaan. Voor de jaarvergadering van onze Tuinclub konden wij altijd bij Alie op de deel terecht! Alie’s grootste wens was om thuis op haar boerderij te blijven wonen tot zij afscheid van het leven moest nemen. Gelukkig is dat door ieders hulp mogelijk geworden.

Dini Kranenbarg-Bierman is op 29 juli 2022 overleden op 75-jarige leeftijd. Dini was een enthousiast lid van onze vereniging sinds 2013. Op haar rouwkaart lazen wij dat zij na een leven van liefde en zorg voor velen, thuis rustig is overleden.

Eerder hebben wij afscheid moeten nemen van:

Eke de Jong-Sijtsma is op 19 oktober 2021 op 91-jarige leeftijd overleden. Eke was lid sinds 2015. De volgende mooie woorden op haar rouwkaart spreken voor zich. Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft“.

Jopie Schepers-Nusselder op 2 mei 2021. Zij werd 90 jaar. Jopie was contactvrouw van de wijk Groot-Hagen en in de negentiger jaren Provinciaal Agrarisch Contactvrouw. Op de jaarvergadering in februari 2020 werd zij gehuldigd omdat zij 50 jaar lid was. Een van haar wijsheden: “Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.”

Gerry Groot Dengerink-van Kernebeek op 9 februari 2021. Zij werd 71 jaar. Gerry heeft zich drie jaar lang ingezet voor de kascommissie en is 6 jaar lid geweest. Wij wensen haar partner en familieleden veel kracht voor de komende periode en blijven met diepe genegenheid terug denken aan Gerry.

Annie ter Haar op 6 februari 2020. Zij werd 87 jaar oud. Annie was een geliefd lid van Vrouwen van Nu sinds 2004. Wij zullen haar missen.

Diny Veldhorst-Jolink op 17 augustus 2020. Zij werd 79 jaar oud. Diny was een zeer geliefd lid van Vrouwen van Nu en was 53 jaar lid. Wij en natuurlijk ook de tuinclub zullen haar zeker missen. 

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij
(Toon Hermans)