De circa 29.000 leden en zo’n 395 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aansluiten. Je bent van harte welkom.

Afdelingslidmaatschap – Contributie 2024 €65,50

Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Landelijk Lidmaatschap

Is er geen afdeling in de buurt actief of wil je je liever niet bij een afdeling aansluiten dan is een landelijk lidmaatschap iets voor jou. Je kunt deelnemen aan de activiteiten die landelijk en binnen de provincie worden ondernomen en aangeboden en ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Afhankelijk van de wijze van organisatie zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan afdelingsactiviteiten van Vrouwen van Nu. Altijd na aanmelding en meestal tegen een bijbetaling. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Netwerklidmaatschap

Naast provinciale en lokale afdelingen zijn bij Vrouwen van Nu netwerken actief. Deze organisatievorm sluit aan bij een eigentijdse behoefte aan enerzijds minder besturen, minder procedures en regels en anderzijds meer spreiden van verantwoordelijkheid en inspanning bij het organiseren van activiteiten. Meer informatie over netwerken vind je op de website.

Donateurschap

Je steunt de vereniging en haar missie met een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor ontvang je vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Als betrokkene bij de vereniging word je uitgenodigd voor bijzondere landelijke bijeenkomsten. Het reguliere programma valt hier niet onder.

Hoe kan ik lid worden van afdeling Doetinchem?

Kom naar een van onze afdelingsavonden in Zalencentrum De Kruisberg in Doetinchem. Wij begroeten je die avond als gast en hopen je als lid te mogen inschrijven. Je ontvangt een programmaboekje en een inschrijvingsformulier.

Een andere mogelijk is om het inschrijvihttps://www.vrouwenvannudoetinchem.nl/wp-content/uploads/2023/11/AANMELDINGSFORMULIER.pdfngsformulier hier te openen en ingevuld aan ons terug te sturen.

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 oktober van het lopende jaar. Het lidmaatschap vervalt dan per 31 december. Bij opzegging gedurende het jaar vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

Ben je landelijk lid of donateur, meld je dan af bij de centrale ledenadministratie in Den Haag via:
ledenadministratie@vrouwenvannu.nl.

Wil je meer informatie over onze afdeling neem dan contact op met onze secretaris.