Contactvrouwen

Onze afdeling is onderverdeeld in wijken. Iedere wijk heeft één of twee contactvrouwen. Een contactvrouw onderhoudt het contact met de leden in haar wijk. Zij bezoekt nieuwe leden in haar wijk en brengt het programmaboekje rond. Zij zorgt ervoor dat leden zonder e-mailadres de nieuwsbrief en andere stukken ontvangen. Zij nodigt één keer per jaar haar groep uit voor een koffieochtend om het jaarprogramma te bespreken en eventuele wensen/suggesties te noteren en daarnaast vergadert zij één keer per jaar met het bestuur. Contactvrouw is men in het algemeen 3 jaar, langer mag ook.

De telefoonnummers van de contactvrouwen staan in ons programmaboekje.

Centrum Stad: Nelleke Speelman en vacant
Dichteren-Huet: Dinie Bloemendal
Groot-Hagen: Netty van Wolde
Kruisberg: Ria Bouwens en Ada Grit
Overstegen: Ann Hofs en Hennie Mateman
Rozengaarde: Leny Bluemink en Enna Griffioen
Trommelslag-Schöneveld: Hennie Schutte

Culturele commissie

De culturele commissie organiseert excursies voor verschillende vormen van kunst en cultuur.

Els Hanskamp: 0314-341622
Gerdien van der Zee: 0314-334182
Margreet van Houtert: 0314-360666

Gastvrouwen

Op de afdelingsavonden zijn altijd twee gastvrouwen aanwezig om belangstellenden en nieuwe leden te ontvangen en wegwijs te maken. Onze gastvrouwen in 2021 zijn Dika van Bodegraven, Dinie Bloemendal, Enna Griffioen, Gerda Scheffer, Joke Janssen en Ria Bouwens.

Coördinator Ans Jonker: 0314-623962

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de boeken voor de jaarvergadering in februari. De leden worden benoemd voor drie jaar.

Enna Griffioen: 0314-325361
Carla van Dongen: 0314-342565
Gerdien van der Zee: 0314-334182

Leeskring de Letterzetters

De leeskringleden komen eens in de zoveel tijd bij elkaar om een boek te bespreken. Eerst wordt door allen hetzelfde boek gelezen, waarna het gezamenlijk wordt besproken.

Ans Jonker: 0314-623962
Willy Stoel: 06-10750123

Leeskring de Boekenwurmen

Leeskring de Boekenwurmen is in 2020 opgericht met vier leden. Voorlopig blijven de boekenwurmen met 4 dames op anderhalvemeter! Na de coronaperikelen kan de leeskring uitgebreid worden tot 6 personen en in een later stadium eventueel tot hooguit 8 personen.

Gerdien van der Zee: 0314-334182

Lief en Leed

Wanneer de Lief en Leed dames bericht ontvangen dat een lid ziek is of om een andere reden behoefte heeft aan contact, wordt een afspraak gemaakt en een bezoekje gebracht. Ook bepaalde verjaardagen worden niet vergeten.

Anneke Jager: 0314-330483
Ria Bouwens : 0314-326503 (contactpersoon)

Reiscommissie

De reiscommissie organiseert een jaarlijks reisje en diverse uitstapjes.

Ria Bouwens :  0314-326503

Sprekers

Ieder jaar wordt er op de jaarvergadering een nieuw programma gepresenteerd. Samen met het bestuur worden gevarieerde onderwerpen uitgekozen. Daarna zorgt de commissie ervoor dat de sprekers worden benaderd zodat het gekozen programma uitgevoerd kan worden.

Lieke Siebelink: 0314-843825

Tuinclub de Hofdames

De Hofdames laten je kennismaken met diverse aspecten van het hobby-tuinieren door middel van excursies en workshops. Om lid te worden van de Hofdames hoef je geen grote tuin te hebben en geen verstand van planten en bloemen. Zij zijn gewoon een enthousiaste groep met dezelfde interesse en respect voor alles wat groeit en bloeit.

Ans Bel: 0314-332402
Betsy Kappert: 0314-335703
Joke Janssen: 0314-344280

Webredactie

De webredactie houdt zich bezig met de website, de maandelijkse nieuwsbrief en het jaarlijkse programmaboekje. Ans Jonker is onze topfotograaf.

Ans Jonker: 0314-623962 (fotograaf)
Eileen Gordijn: 06-4542 6224 (webbeheer)